Spevácky zbor SURSUM CORDA

Noty

Dirigent

      Mgr.art. Tomáš Vrškový je pedagóg, dirigent a skladateľ. Je absolventom žilinského konzervatória v odbore cirkevná hudba a dirigovanie. Taktiež úspešne ukončil štúdium zborového dirigovania na Akadémii umení v Banskej Bystrici v triede doc. Mgr.art. Štefana Sedlického. V súčasnosti pôsobí ako pedagóg na Konzervatóriu v Žiline a Základnej umeleckej škole Jozefa Potočára v Čadci.
Mgr. art. Tomáš Vrškový      Ocenenia: v skladateľskej súťaži Adama Plintoviča získal dvakrát 1. miesto a jedenkrát 3. miesto, pričom ocenené skladby odzneli počas Staromestských slávností v Žiline a na verejných koncertoch Konzervatória v Žiline.
Je tiež víťazom medzinárodnej dirigentskej súťaže pre študentov zborového dirigovania organizovanou Fakultou muzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici a Žilinskou univerzitou.


      Od roku 2009 je dirigentom miešaného “Speváckeho zboru SURSUM CORDA “ v Rosine a od januára 2013 je vicedirigentom Speváckeho zboru slovenských učiteľov. Tiež sa angažuje ako člen Žilinského miešaného zboru. Mgr. art. Tomáš Vrškový Spolupracuje s viacerými súčasnými skladateľmi ( P. Krška, Z. Kovalčíková, V. Kubička ) pri uvádzaní a premiérovaní ich diel. Naposledy skladbu Locus iste od P. Kršku počas konsekrácie chrámu Panny Márie na hore Živčáková.