Spevácky zbor SURSUM CORDA

Noty

Aktuálne oznamy

Čo nás ešte čaká:

      16.09.2018 - koncert v Opave v Českej republike.
      17.08.2018 - koncert v Belej pri Žiline.

Čo sme už absolvovali:

      07.07.2018 - vystúpenie a účasť na obradoch v Rosine pri príležitosti výročia vysviacky nášho chrámu.
      24.06.2018 - vystúpenie na XXV. ročníku "Dni slovenskej kultúry v Malopolsku" v obci Podvlk v Poľsku.
      27.05.2018 - vystúpenie na Solinkách v Žiline pri príležitosti 20. výročia vzniku miestného zboru.
      07.04.2018 - spevácky doprovod na svadobných obradoch v Rosine.
      29.03. - 02.04.2018 - Veľkonočné sviatky - spev na obradoch v Rosine.
      07.01.2018 - Novoročný koncert v Rosine pri Žiline.
      05.01.2018 - Novoročný koncert v Adamovských Kochanovciach pri Trenčine.


      Presné časy našich vystúpení budeme priebežne dopĺňať.